מילות השיר:
כדאי רבי שמעון לסמוך עליו,
רבי שמעון בר יוחאי רבי שמעון צדיקאי