מילות השיר:
שערי שמים תפתח
ואוצרך הטוב לנו תפתח
תושענו, תושענו
וריב אל תמתח
הושענו הושענו
אלוקי ישענו