מילות השיר:
מקדש מלך עיר מלוכה קומי צאי מתוך ההפכה,
רב לך שבת בעמק הבכא והוא יחמול עליך חמלה.