מילות השיר:
ריבונו של עולם, ריבונו של עולם,
אליך נפשי אשא
ריבונו של עולם, ריבונו של עולם,
תן ברכה והצלחה,
תן ברכה והצלחה בכל מעשי ידי.

ריבונו של עולם, ריבונו של עולם,
אליך תפילה אשא,
ריבונו של עולם, ריבונו של עולם,
שמור עלי מכל רע,
ריבונו של עולם, ריבונו של עולם,
אליך נפשי אשא
ריבונו של עולם, ריבונו של עולם,
תן בליבי אהבתך.

חזק בי את האמונה,
ותן בי את ההבנה,
איך לחיות בעולמך,
שומע תפילה,
תן לגדול על האדמה,
לשלום, ולא למלחמה,
אל תעזור אותי לרגע,
ריבונו של עולם.

פזמון...