מילות השיר:
למקדשך טוב ולקודש קודשין אתר
דבי יחדון רוחין ונפשין ויזמרון לך שירין
ורחשין בירושלים קרתא דשופריא