מילות השיר:
הוא יפתח ליבנו בתורתו
וישם בליבנו אהבתו ויראתו