מילות השיר:
על נהרות בבל שם ישבנו
גם בכינו בזכרנו את ציון
איך נשיר את שיר השם על אדמת נכר
אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני