מילות השיר:
ברוך הגבר אשר יבטח בשם
והיה השם מבטחו
בטחו בשם עדי עד
כי בק-ה השם צור עולמים