מילות השיר:
רחם נא השם אלוקינו
על ישראל עמך
ועל ירושלים עירך
על ציון משכן כבודך
ועל מלכות בית דוד משיחך
ועל הבית הגדול והקדוש