מילות השיר:
הבט משמים וראה
כי היינו לעג וקלס בגוים
נחשבנו כצאן לטבח
יובל להרוג ולאבד ולמכה ולחרפה
ובכל זאת שמך לא שכחנו נא אל תשכחנו