מילות השיר:
יהא זה המקום
נווה משכן לשלום
בו תנוח לה שלווה
כאן תדור האחווה
פה יפגשו נחת ושמחה
עם ברכה והצלחה
בצל זאת הקורה
יתרונן קול התורה
בזה המעון בזאת הפינה
תהיה שרויה השכינה