מילות השיר:
ומפני חטאינו גלינו מארצינו
ונתרחקנו מעל אדמתנו
ואין יכולים לעלות ולראות
ולהשתחוות לפניך ולעשות חובותינו
בבית בחירתך בבית הגדול והקדוש
שנקרא שמך עליו מפני היד שנשתלחה במקדשך
אין אנו יכולים לעלות ולראות