מילות השיר:
עיני כל אליך ישברו
ואתה נותן להם את אכלם בעיתו
פותח את ידי ומשביע לכל חי רצון