מילות השיר:
טוב להודות לה'
ולזמר לשמך עליון:
להגיד בבקר חסדך
ואמונתך בלילות:
עלי עשור ועלי נבל
עלי הגיון בכנור