מילות השיר:
לכה דודי לקראת כלה,
פני שבת נקבלה:
שמור וזכור בדיבור אחד
השמיענו אל המיוחד
ה' אחד ושמו אחד
לשם ולתפארת ולתהילה.

לכה דודי לקראת כלה,
פני שבת נקבלה:
מקדש מלך עיר מלוכה
קומי צאי מתוך ההפכה
רב לך שבת בעמק הבכה
והוא יחמול עלייך חמלה.

לכה דודי לקראת כלה,
פני שבת נקבלה:
התעוררי התעוררי
כי בא אורך קומי אורי
עורי עורי שיר דברי
כבוד ה' עליך נגלה.