מילות השיר:
בגשמי אורה, תאיר אדמה
בפחי יגון, כציפור לכודה
בצדקת אב, המון הכין סעודה
ואמר יוקח נא מעט מים

אוצרך הטוב
פתח נא
להחיות בו כל נפוחי נשם

משיב הרוח ומוריד הגשם
משיב הרוח ומוריד הגשם

ישבעון ידידך מאוצרות שמים
וברך אדמה לא שבעה מים
היה סתרי כאתמול וכמחר
מגיני אתה,אלוהי, אל תאחר