מילות השיר:
שמחתי באומרים לי בית ה' נלך.

ירושלים, כעיר שחוברה לה יחדיו.
x2 - ירושלים הבנויה.