מילות השיר:
כי כל פה לך יודה, וכל לשון לך תשבע, וכל עין לך תצפה, וכל ברך לך תכרע
כל עצמותי תאמרנה, ה', מי כמוך וכל קומה לפניך תשתחוה, וכל הלבבות
ייראוך, וכל קרב וכליות יזמרו לשמך. כדבר שכתוב...