מילות השיר:
ברוך הגבר אשר יבטח בה', והיה ה' מבטחו.
בטחו בה' עדי עד.