מילות השיר:
תלת קשרין מתקשרן דא בדא
ישראל אורייתא וקודשא-בריך-הוא חד הוא