מילות השיר:
אני מאמין באמונה שלמה
בביאת המשיח אני מאמין

משיח.. משיח.. משיח..