מילות השיר:
כיון שהגיעו אל הר הבית ראו שועל שיוצא בית קודשי הקודשים התחילו הם בוכים ורבי עקיבא מצחק אמרו לו מפני מה אתה מצחק אמר להם עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת בלשון הזה

עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים ואיש משענתו בידו מרוב ימים ורחובות העיר ימלאו ילדים וילדות משחקים ברחובותיה

אמרו לו עקיבא ניחמתנו עקיבא ניחמתנו