מילות השיר:
"כי ממך הכל ומידך נתנו לך
ובידך לגדל וחזק לכל"