מילות השיר:
"יכולים לצעוק להשם יתברך
בקול דממה דקה
בצעקה גדולה מאוד
ושום אדם לא ישמע כלל"