מילות השיר:
טוב לחסות בה' מבטוח באדם, טוב לחסות בה' מבטוח בנדיבים,
ה' לי לא אירא מה יעשה לי אדם.