מילות השיר:
על חומותיך ירושלים הפקדתי שומרים

פזמון:
כל היום וכל הלילה אתה שומר
הנה לא ינום ולא ישן
שומר שומר ישראל