מילות השיר:
כי איש הישראלי צריך תמיד להסתכל בשכל של כל דבר. ולקשר עצמו אל החכמה והשכל שיש בכל דבר.
כדי שיאיר לו השכל שיש בכל דבר,
להתקרב ל-השם יתברך על ידי אותו הדבר.

כי השכל הוא אור גדול ומאיר לו בכל דרכיו,
כמו שכתוב:"חכמת אדם תאיר פניו".

כי איש הישראלי....