מילות השיר:
יחדשהו הקדוש ברוך הוא עלינו, ועל כל עמו בית ישראל בכל קום שהם, לטובה ולברכה, לששון ולשמחה, לישועה ולנחמה, לפרנסה טובה ולכלכלה, לחיים טובים ולשלום, לשמועות טובות, ולבשורות טובות ולרפואה שלמה, ולגאולה קרובה, ונאמר אמן.