מילות השיר:
דע, כי צריך לדון את כל אדם לכף זכות,
דע, כי צריך לדון את כל אדם לכף זכות.
ואפילו מישהו רשע גמור, צריך לחפש ולמצוא בו איזה מעט טוב
שבאותו המעט אינו רשע, רשע.
ועל ידי זה שמוצא בו מעט טוב ודן אותו לכף זכות,
על ידי זה מה לאותו באמת לכף זכות
ויכול להשיבו בתשובה.
דע כי צריך לדון את כל אדם לכף זכות...