מילות השיר:
מודה אני לפניך מלך חי וקיים שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך(התודה הראשונה של היום מתוך הסידור)
בוקר טוב, בוקר טוב
בוקר טוב לכולם לקום להתעורר
שיהיה בוקר של שמחה
בוקר של ברכה
בוקר של חילוץ עצמות
שיהיה בוקר של חשיפת שינים חדשות
בוקר טוב,בוקר טוב לשן
בוקר טוב לשן........
בוקר טוסב לך ה' לך ה'.....

"מודה אני לפניך מלך חי וקים
שהחזרת בי נשמתי בחמלה
רבה אמונתך."
אז שיהיה בוקר טוב לכולם
תקומו תתעוררו
להרים עינים לשמים
להרים עינים ולראות
לראות ולשמוח
ולקום ולדעת כי ה' מאמין בך
בוקר טוב לכולם