מילות השיר:
אשרי מי שעמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו