מילות השיר:
נסתרות דרכיו כה רבים רחמיו לעשות נפלאות לדורי דורות.
לתפילת עני ממלא רחמים, רק האל יעזור ואותנו ישמור.
רק אבקש וכך אומר...

פזמון:
אלי שבשמיים תן לי אור עיניים ליראות את הנסתר שלא אכשל.
אין אשא כפיים לחם וגם מים כן אתה יודע שאותך אני אוהב.

אל שמע תפילותי ואסוף דמעותיי, כן תמיד כך ידעתי רק אתה אלוקיי, על אף רחמנו אין קטן עוד ממני, מול עולם כה גדול רק אתה כל יכול.
רק אבקש וכך אומר...

פזמון:
אלי שבשמיים תן לי אור עיניים ליראות את הנסתר שלא אכשל.
אין אשא כפיים לחם וגם מים כן אתה יודע שאותך אני אוהב.