מילות השיר:
תודה לאור השמש שעושה לי כ"כ חמים בלב,
על השמיים וכל המים על חיוך תמים של בן אוהב,
לבלוב של פרח ואור ירח ואפילו מה שקצת כואב.

פזמון:
ולעת ערב הראש שוקע, מרחוק כבר השמש מתכסה
אני יודע אני שומע איך החיים אומרים לך כל יום תודה.

תודה שלי נתת עוד יום בעולם כ"כ חולף,
על אור עיניים מתנת שמיים לדעת איך אתה הכל עוטף,
על אור עיניים מתנת שמיים ואיך ברק הופך לגשם שנוטף.

פזמון:
ולעת ערב הראש שוקע מרחוק כבר השמש מתכסה
אני יודע אני שומע איך החיים אומרים לך כל יום תודה.