מילות השיר:
אין כאלוקינו אין כאדונינו אין כמלכנו אין כמושיענו.
מי כאלוקינו מי כאדונינו מי כמלכנו מי כמושיענו.
נודה לאלוקינו נודה לאדונינו נודה למלכנו נודה למושיענו.
ברוך אלוקינו ברוך אדונינו ברוך מלכנו ברוך מושיענו.