מילות השיר:
ועינינו תראינה מלכותך
כדבר האמור בשירי עוזך
על ידי דוד משיח צדקך