מילות השיר:
בן אדם אתה אורח, בן אדם היה שומע, אל תאמר אדם יש גם מחר, הייה באל בוטח.

פזמון:
והאור עליך, האור בעיניך, האור ממעל יבוא יושיע, זה האור הוא יגיע זהו אור האל.

בן אדם היה צנוע, בן אדם הכל ידוע, אין חדש אדם תחת השמש זאת אמרו מזמן.

פזמון:
והאור עליך, האור בעיניך, האור ממעל יבוא יושיע, זה האור הוא יגיע זהו אור האל.