מילות השיר:
עוד מעט כן עוד מעט תתבהר דרכינו ואנחנו כבר יוצאים מתוך האפילה עוד מעט נרים מבט נראה את ילדינו משחקים ביחד מלאים באהבה מביטים אל המרום רואים למרחקים וכאיש אחד שמך מהללים וידע כל פעול כי אתה פעלתו ויבין כל יצור כי אתה יצרתו ויאמר כל אשר נשמה באפו השם מלך ומלכותו בכל משלה עוד מעט כן עוד מעט תתחבר דרכינו ואנחנו כבר יודעים שזאת ההתחלה עוד מעט נרים מבט נראה שמעלינו כבר הגיע לעולם אור של אהבה ונשיר אל המרום נגביה לשחקים וכאיש אחד נודה לאלוקים וידע כל פעול..