מילות השיר:
שנזכה לראות בנין בית המקדש בתפארתו במהרה בימינו
מ'זאל זויכה צו זען מיט די אויג'ן משיח צדקנו
בית המקדש בתפארתו במהרה בימינו