מילות השיר:
טועה בשביל ללא מוצא
סופת דרכים אותי מצאה
בי שיחקה פגעה וכך ברחה
בליל סגריר סתם ישבתי כך
אותו היום אני לא אשכח
איך בקלות הכל הלך נלקח

בתוך עולם כה כואב פוסע
פוחד לטעות אך תמיד יודע
רק אחד שלא ישאירני לבד
אמשיך לצעוד בלי פחד

גשמים ורעמים ברחוב
דמעות זולגות כולי רטוב
גופי רועד הלב גם הוא מפחד
מחשבות מעורפלות
רוצה תשובות לשאלות
נושא תפילה כדי לומר רק מילה
פזמון- בתוך עולם.....

אנ'לא מתייאש ואותך מבקש
שתאיר את דרכי שתלך רק איתי
אם לא לך למי אקרא אנא
ענני אלוקי

האר נא את עיני
תן לי רק לשוב לראות את האור

פזמון- בתוך עולם