מילות השיר:
השמים מספרים כבוד אל ומעשה ידיו מגיד הרקיע יום ליום יביע אמר ולילה ללילה יחוה דעת
אין אומר ואין דברים בלי נשמע קולם בכל הארץ יצו קוום ובקצה תבל מיליהם לשמש שם אהל בהם
והוא כחתן יוצא מחופתו ישיש כגבור לרוץ אורח מקצה השמיים מוצאו ותקופתו על קצותם ואין נסתר מחמתו