מילות השיר:
נודה לך ונספר תהילתך
על חיינו המסורים בידיך
ועל נשמותינו הפקודות לך
ועל ניסיך שבכל יום עימנו
ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת