מילות השיר:
עתיד הקב"ה לעשות מחול לצדיקים
והוא יושב ביניהם בגן עדן
וכל אחד ואחד מראה באצבעו
זה ה' קיווינו לו
הנה אלוקינו זה קיווינו לו והושיענו