מילות השיר:
שהשלום שלו ישים עלינו ברכה ושלום. משמאל ומימין על ישראל שלום.