מילות השיר:
אמר רבי עקיבא זה כלל גדול בתורה ואהבת לרעך כמוך