מילות השיר:
הוא יגאל אותנו בקרוב, ויקבץ נידחנו מארבע כנפות הארץ.
חברים כל ישראל ונאמר אמן