מילות השיר:
גם כי אלך בגיא צלמוות לא אירא רע כי אתה עמדי
שבטך ומשענתך המה ינחמוני.
תערוך לפני שולחן נגד צוררי דישנת בשמן ראשי כוסי רוויה.