מילות השיר:
כי לה' המלוכה ומושל בגוים
ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט לשפוט את הר עשיו והיתה לה' המלוכה