מילות השיר:
ברכי נפשי את ה'

מה רבו מעשיך ה'
כולם בחכמה עשית
מלאה הארץ קניינך