מילות השיר:
את הכל אני יתן כמו נקודת החן...בחיים שלכם

לא עוזב מתחייב ונשאר תמיד מתקרב וחושב רק על העתיד החום שבבית אותי לא עוזב מבקש מתעקש מתפלל תמיד לא מתייאש כמו אש א-ל יעיד החום שבבית אותי לא עוזב

פזמון-את הכל אני יתן כתף להישען כמו נקודת החן בחיים שלכם הכל אני יתן כתף להישען כמו נקודת החן בחיים שלכם

רק לתת לאהוב ולא לוותר כן הכל בקרוב עוד יסתדר החום שבבית אותי שוב שומר
מאמין מלמעלה הכל קורה מכין משאלה ובקול קורא

פזמון-את הכל אני יתן כתף להישען כמו נקודת החן החיים שלכם הכל אני יתן בחיים שלכם כמו נקודת החן בחיים שלכם

על החומה ששומרת אותי מאויבים כל הילדים מסביב מלאכים יפים

פזמון-את הכל אני יתן כתף להישען כמו נקודת החן בחיים שלכם הכל אני יתן כתף להישען בחיים שלכם

את הכל אני יתן כתף להישען בחיים שלכם

הכל אני יתן כתף להישען בחיים שלכם

הכל אני יתן כמו נקודת החן הכל אני יתן
כתף להישען כמו נקודת החן בחיים שלכם