מילות השיר:
זה היום עשה ה'
נגילה ונשמחה בו

אנא ה' הושיעה נא
אנא ה' הצליחה נא